Moderan koncept upravljanja ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete značaj uvođenja koncepta kompetencija u proces upravljanja ljudskim resursima u AP i JLS.
 • Razlikovaćete vrste kompetencija i razumećete vezu između indikatora i kompetencija.
 • Znaćete primer upravljanja ljudskim resursima zasnovanog na kompetencijama.
 • Uviđaćete vezu između upravljanja ljudskim resursima i strateških ciljeva.
 • Znaćete ciklus ULjR i razume svoju ulogu u tom procesu, ulogu drugih rukovodilaca u organu kao i jedinice za upravljanje ljudskim resursima.
 • Bićete u stanju je da primenjuje osnovne instrumente ULjR.
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u procesu ULjR.

Da li ste znali?

Upravljanje ljudskim resursima na osnovu kompetencija je veliki iskorak za državnu upravu Srbije i prve analize pokazuju da je uspešno sprovedena početna faza u reformi, odnosno implemetacija kompetencija u akte o sistematizacij i primena kompetencija u regrutaciji kadrova.

Utisci polaznika

S obzirom da veliki broj zaposlenih ne može da prisustvuje obukama koje traju duže od jednog do dva radna dana, zbog zadataka sa svog radnog mesta, kombinovano učenje je pravo rešenje.
Najviše sa zadovoljna načinom rada realizatora, sadržajem obuke koja obiluje konkretnim primerima, jasnošću izlaganja.