Produktivan sastanak

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Razumećete viziju produktivnog sastanka.
 • Prepoznavaćete situacije koje zahtevaju organizovanje sastanka i umećete da pravilno odabere zaposlene u cilju ispunjavanja svrhe sastanka.
 • Organizovaćete različite vrste sastanaka.
 • Bićete u stanju da procenite koji stil sastanka odgovara situaciji.
 • Demonstriraćete ulogu lidera.
 • Pripremaćete mesto sastanka i vršićete pravilnu selekciju učesnka.
 • Planiraćete produktivan sastanak sa kreiranom strateškom agendom.
 • Poznavaćete ulogu zapisničara na sastanku.
 • Obezbeđivaćete jednake mogućnosti za delovanje svim učesnicima sastanka, poštovaćete različitosti i primenjivaćete principe anti-diskriminacije.
 • Usmeravaćete diskusiju u pravcu željenog rezultata.
 • Pripremaćete, Organizovaćete i vodićete produktivan sastanak na daljinu primenom neophodnih alata za rad na daljinu.
 • Uspešno ćete rešavati probleme s timom.
 • Izvodićete grupno generisanje ideja.
 • Omogućavaćete svakom učesniku da iskaže svoje mišljenje i stvara atmosferu uzajamnog poštovanja.
 • Znaćete da postignete konsenzus oko predloženog rešenja.
 • Izlagaćete ideje za stimulisanje odluke.
 • Delićete jasne dužnosti i pratićete izvršenje zadataka.
 • Uvešćete novu praksu: Jutarnji stojeći sastanak.

Da li ste znali?

Dobar sastanak rezultira odlukama: Šta, ko i kada.

Utisci polaznika

Jako sam zadovoljna načinom izlaganja predavača, slikovito, puno primera iz života, na taj način drži sve vreme našu pažnju.
Kroz obuku sam uvideo svoje greške i mogućnosti za poboljšanje (u organizacionom smislu) rada prilikom organizacije sastanaka.