Tehnike za rast produktivnosti

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Razumećete mehanizme psihe kada je u pitanju efikasnost i efektivnost zaposlenih i njihova sposobnost za obavljanje složenih zadataka.
  • Prepoznvaćete prepreke koje naša psiha ima u vezi sa zahtevom za kontinuiranim povećanjem produktivnosti.
  • Naučićete i usvojićete navike produktivnih i uspešnih ljudi.
  • Primenjivaćete moderne tehnike za unapređenje produktivnosti zaposlenih.
  • Održavaćete produktivnu disciplinu u timu.
  • Iskorenićete neproduktivnu naviku obavljanja više poslova istovremeno.
  • Primenjivaćete savete za povećanje lične i timske produktivnosti.

Da li ste znali?

Kompleksnije zadatke delite na više pod-zadataka - ukoliko se zadatak koji je pred vama može podeliti na nekoliko pod aktivnosti, podelite ga jer ćete tako smanjiti pritisak i stres koji izazivaju veliki zadaci.

Utisci polaznika

Odličan pristup i organizacija. Sve pohvale!
Odličan način vođenja interakcije od strane predavača.