Analiza i popis administrativnih zahteva

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici koji, u okviru svog radnog mesta, rade na sprovođenju administrativnih zahteva poslovnih subjekata, kao i njihovi rukovodioci.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete i Objašnjavaćete značaj i uticaj kvaliteta propisa na administrativne zahteve koji iz njega proizilaze;
 • Identifikovaćete administrativne zahteve;
 • Navodićete faze sprovođenja administrativnih zahteva;
 • Razumećete i objašnjavaćete sprovođenje administrativnih zahteva u kontekstu zakona kojim su regulisani, Zakona o elektronskoj upravi18, Zakona o registru administrativnih postupaka i Zakona o privrednim društvima19 (ukidanje pečata);
 • Diskutovaćete o značaju optimizacije i efikasnog sprovođenja administrativnih zahteva od značaja za privredu, kao i za ostvarivanje relevantnih strateških ciljeva Republike Srbije na putu evrointegracija;
 • Diskutovaćete o važnosti uključivanja javnosti i civilnog društva (konsultativnog procesa) u okviru optimizacije administrativnih zahteva;
 • Navodićete metode optimizacije administrativnih zahteva i način njihove primene;
 • Razumećete značaj upravljanja Registrom administrativnih postupaka, odnosno Registrom administrativnih zahteva i potrebama podizanja kvaliteta pružanja usluga;
 • Prepoznavaćete sve elemente administrativnog zahteva, radi unapređenja javnih usluga;
 • Doprinosićete unapređenju efikasnosti putem razmene podataka po službenoj dužnosti između organa javne uprave u upravnom postupku.
 • Doprinosićete unapređenju transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti u sprovođenju administrativnih postupaka;
 • Doprinosićete unapređenju javnih usluga privatnom sektoru.

Da li ste znali?

Administrativni zahtevi​​ su uslovi koje privredni subjekti i ostali pružaoci usluga treba da ispunjavaju u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije da bi nesmetano obavljali poslovanje, kao i poslovno nastanjivanje.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam praktičnim primerima.
Datim primerima iz prakse.