Elektronska poslovna komunikacija

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Razumećete značaj i ulogu elektronske komunikacije u savremenom poslovnom svetu;
 • Trudićete se da unapredite svoje on-line kompetencije;
 • Poznavaćete ispravnu upotrebu jezika u elektronskoj poslovnoj komunikaciji;
 • Primereno ćete koristiti slike u elektronskoj poslovnoj komunikaciji;
 • Poznavaćete primere dobre i loše prakse u pisanju poslovnih poruka;
 • Poznavaćete formu i sadržaj poslovnog e-mail pisma;
 • Ispravno ćete koristi društvene mreže u poslovne svrhe;
 • Primereno ćete upotrebljavati različite kanale elektronske komunikacije;
 • Učestvovaćete u vođenju video-konferencija;
 • Poznavaćete osnove postavljanja teme na Wikipedia-i;
 • Razumećete kako se vodi blog u poslovne svrhe;
 • Poznavaćete mogućnosti upotrebe Newsletter-a ili biltena;
 • Razumećete bezbednosne aspekte elektronske komunikacije.

Da li ste znali?

Pod pojmom elektronske komunikacije podrazumevaju se komunikacije koje se obavljaju uz posredovanje bar jednog računara. Ove komunikacije mogu biti između dva ili više računara i nekog drugog uređaja, na primer, mobilnog telefona, običnog telefona, faksa itd. Ovakve komunikacije mogu biti jednosmerne ili u oba smera.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam celokupnom obukom.
Sjajno!