Mađarski jezik – nivo B1

Osnovne informacije

  • 150 sati
  • Zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave u kojima je jezik u službenoj upotrebi.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Poznavaćete smisao jasnog standardnog govora o poznatim temama s kojima se redovno susrećete (posao, obrazovanje, slobodno vreme i slično);
  • Razumećete tekstove koji su pisani svakodnevnim jezikom ili jezikom struke;
  • Snalazićete se u većini situacija u području na kome se jezik govori;
  • Bez pripreme ćete moći da se uključite u razgovor o temama koje su poznate, od ličnog značaja ili se odnose na svakodnevni život (npr. porodica, hobi, posao, putovanja i tekući događaji);
  • Povezivaćete jednostavne rečenice kako biste opisali doživljaje i događaje i kratko obrazložili svoje stavove i planove;
  • Bićete osposobljeni za pisanje jednostavnog teksta o poznatoj temi ili temi od ličnog značaja.

Da li ste znali?

Zgrada mađarskog Parlamenta najpoznatiji je simbol Budimpešte i jedna od najlepših administrativnih zgrada u Evropi. Dužina zgrade zauzima čak 268m obale Dunava, a sa širinom od 123 metra i kupolom visokom 96 metara, treći je po veličini parlament u svetu i drugi u Europi. Tokom izgradnje Parlamenta želja je bila da se koriste isključivo domaći materijali, radnici i proizvođači što je gotovo u potpunosti i ispoštovano. Sistem za grajanje i ventilaciju koji je tada izgrađen bio je pravo čudo i uz neizbežnu modernizaciju funkcioniše i danas.