OSTVARIVANjE REZULTATA: Pružanje javnih usluga - Ostvarivanje rezultata kroz pružanje javnih usluga

Osnovne informacije

  • Jedan dan (5 sati)
  • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
  • Seminar ili vebinar
  • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

  • Razumećete važnost pružanja javnih usluga u kontekstu javne uprave;
  • Moći ćete da objasnite veze između strategija, politika i pružanja javnih usluga;
  • Saznaćete ulogu DSP u kontekstu kreiranja i pružanja javnih usluga;
  • Zagovaraćete orijentaciju ka korisniku u pružanju javnih usluga;
  • Naučićete fundamentalne principe u pružanju kvalitetnih javnih usluga;
  • Identifikovaćete potrebe za unapređenje javnih usluga.

Da li ste znali?

U oblasti reforme javne uprave i pružanja usluga Vlada je u prethodnih nekoliko godina utvrdila razvoj elektronske uprave kao jedan od svojih prioriteta. Programom razvoja elektronske uprave je, između ostalog, planirano da se razvije 300 novih elektronskih usluga i servisa za građane i privredu.

Utisci polaznika

Prezadovoljna sam celokupnom obukom! Retorika: pitanje - odgovor!
Zadovoljan sam ljubaznošću, kao i pokazanim znanjem u mnogim oblastima.