Podaci u javnom sektoru - obrada, statistička analiza i interpretacija

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci i državni službenici koji obavljaju studijsko-analitičke poslove i žele da proaktivno u svom radu koriste potencijal velike količine podataka radi obezbeđivanja donošenja odluka
 • Seminar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete pojam indikatora i korelacije i prepoznaćete izvore najčešćih zabluda/pogrešnog zaključivanja ili predstavljanja podataka i statističke analize kao što su korelacija i uzročnost, uticaj veličina populacije, pogrešno izabrani grafički prikazi itd;
 • Saznaćete metode i alate za obradu podataka;
 • Naučićete kako da analzirate podatke;
 • Saznaćete kako da kreirate modela i razume nelinearnost pojava i procesa, ograničenja modela, tipične zablude i logičke greške i koncept pristrasnosti;
 • Naučićete kako da bezbedno koristi lične, privatne i javne podatke;
 • Naučićete kako da odluke donosite argumentovano i na osnovu podataka;
 • Razumećete značaj automatizacije, digitalizacije i veštačke inteligencije.

Da li ste znali?

Aforizam škotskog pisca Endrjua Langa koji delom objašnjava negativan stav prema statistici: „Statistika se često koristi na način na koji pijanac koristi uličnu svetiljku: da bi se za nju pridržao, a ne da bi bolje video put ispred sebe“

Utisci polaznika

Jasnost, konciznost, prezentovano je ono što je i primenljivo.
Odlična mogućnošću predavača da materiju prenese polaznicima koji nikada nisu imali dodirne tačke sa temom na jasan i razumljiv način.