Primena gramatičkih, stilskih i pravopisnih pravila u izradi propisa

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Državni službenici koji obavljaju normativne poslove kao i službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa.
 • Seminar ili Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Prepoznavaćete zakonodavno-pravni stil pisanja;
 • Razlikovaćete principe izrade propisa;
 • Navodićete odrednice jednoznačnosti i izrazne ujednačenosti;
 • Sledićete formalna i estetska pravila u izradi propisa;
 • Identifikovaćete neophodne elemente propisa;
 • Prepoznavaćete multidimenzionalnost veštine izrade propisa;
 • Znaćete da dajete primere glasovnih promena u pravopisu;
 • Poštovaćete pravila pravopisa u izradi propisa;
 • Upotrebljavaćete različite oblike reči u izradi propisa na pravilan način;
 • Uviđaćete najčešće greške prilikom slaganja reči;
 • Koristićete reči u skladu sa njihovim značenjem;
 • Diskutovaćete o mogućnosti primene različitih tuđica;
 • Razlikovaćete stilistička sredstva koja su raspoloživa u administrativnom jeziku;
 • Poznavaćete karakteristike birokratskog jezika;
 • Prepoznavaćete način birokratizacije svakodnevnog jezika.

Da li ste znali?

Pisanje i tumačenje propisa je zanat koji ima svoja pravila i zahteva određena znanja i stručnost. U procesu stvaranja propisa neophodno je da se pravna norma što preciznije napiše, da bi se kasnije uvek mogao tačno utvrditi njen smisao.

Utisci polaznika

Jako sam zadovoljan detaljnim pojašnjenjem o primeni pravila.
Dosta upotrebljivih primera iz prakse!