Upravljanje sobom

Osnovne informacije

 • Dva dana (10 sati)
 • Državni službenici na položaju
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete kako da pratite i optimizirate svoje zdravlje i energiju;
 • Postići ćete ravnotežu između rada, porodice i ostalih aspekata života;
 • Koristićete osnovne alate da biste se efikasnije i delotvornije nosili sa stresom;
 • Upravljaćete emocijama i razvijati empatiju radi izgradnje snažnijih odnosa;
 • Osnažićete je svoj unutrašnji centar kontrole;
 • Postavljaćete prioritete i donositi odluke;
 • Koristićete alate i tehnike upravljanja vremenom, identifikovaćete određene alate i tehnike za primenu;
 • Formulisaćete strategije za postizanje većeg stepena produktivnosti između vremena i zadatka;
 • Izradićete lični akcioni plan za unapređenje upravljanja samim sobom.

Da li ste znali?

Lokus kontrole se smatra važnim aspektom ličnosti i odnosi se na percepciju pojedinca o osnovnim uzrocima događaja u njegovom/njenom životu. Drugim rečima - da li verujete da Vi sami imate kontrolu nad sopstvenim životom (da kontrolišete svoju sudbinu) ili verujete da Vaš život kontrolišu spoljni faktori na koje nemate uticaja (kao što su sudbina, okolnosti ili „moćni drugi“)?

Utisci polaznika

Razvijanje veština, nove informacije, mehanički novi alati, i sl. - sve mi se dopada i korisno mi je u radu. Posebno sam inspirisana entuzijazmom predavača!
Najviše sam zadovoljan novim saznanjima, alatima i metodama osvešćivanja koje smo vežbali i koje mogu da primenim na profesionalnu sferu, ali i na druge sfere života.