Zaštita uzbunjivača - napredni nivo

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Lica ovlašćena za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem (u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača) i svi drugi državni službenici koji primaju informacije od uzbunjivača.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete nacionalni i međunarodni okvir zaštite uzbunjivača; 
 • Prepoznavaćete da li je konkretna informacija podobna za uzbunjivanje; 
 • Prepoznavaćete da li lice može biti uzbunjivač;  
 • Znaćete sve uslove vršenja uzbunjivanja; 
 • Razlikovaćete unutrašnje i sppljašnje uzbunjivanje; 
 • Poznavaćete obaveze poslodavca u situaciji uzbunjivanja;  
 • Znaćete postupak u situaciji kada su u informaciji tajni podaci; 
 • Razlikovaćete vrste i načine vršenja odmazde protiv uzbunjivača; 
 • Znaćete načine postupanja po anonimnim prijavama;  
 • Naučićete načine zaštite uzbunjivača; 
 • Poznavaćete proceduru naknade štete i poznaje postupak traženja; 
 • Znaćete predmet tužbenog zahteva tužbe za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem;  
 • Navodićete uslove i rokove za ostvarivanje sudske zaštite uzbunjivača; 
 • Navodićete pravila postupka sudske zaštite drugih posebnih postupaka u vezi sa uzbunjivanjem; 
 • Moći ćete da prepoznate situacije u kojima je moguća privremena mera po uzbunjivača; 
 • Umećete da inicirate kaznene odredbe Zakona o zaštiti uzbunjivača. 

Da li ste znali?

Zakon o zaštiti uzbunjivača se odnosi i na one koji su povezani sa uzbunjivačima, koji trpe štetne posledice zbog toga, i pruža punu zaštitu onima koja prijavljuju sumnju na korupciju ili slučaj zloupotrebe javnog interesa čime se otklanjaju nedostaci neadekvatne i nedovoljne zaštite pojedinih kategorija uzbunjivača.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam posvećenošću predavača i sadržajem obuke
Sve pohvale realizatoru, korisno i učinkovitoru.