slika

Okrugli sto

Nacionalna akademija za javnu upravu u aprilu 2023. organizuje seriju od 4 virtuelna okrugla stola o sistemu kvaliteta u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Cilj: Upoznavanje sa različitim načinima obezbeđivanja, praćenja i unapređivanja kvaliteta u različitim domaćim i stranim institucijama za obrazovanja odraslih i refleksija na mogućnosti primene ovih metodologija u kontekstu NAJU.

Učesnici: Naši predstavnici; saradnici Nacionalne akademije u oblastima: javna uprava, stručno usavršavanje, obrazovanje odraslih, upravljanje kvalitetom; stručna javnost.

Otvorenost i transparentnost: Svi okrugli stolovi su otvoreni za javnost, uz mogućnost postavljanja pitanja publike pismenim putem (opcija Zoom Chat). Učešće je besplatno, a sve što je potrebno je da se registrujete putem linka koji ćete pronaći u sekciji "Agenda".

Agenda

Ovde možete videti raspored održavanja virtuelnih okruglih stolova u aprilu 2023. godine. Za predstojeći okrugli sto možete se prijaviti klikom na opciju "REGISTRUJTE SE" u opisu. Okrugle stolove koji su se već realizovali možete pogledati klikom na opciju "POGLEDAJTE VIDEO" u opisu.

 • Ponedeljak 3. april od 10 do 11 časova

  I OKRUGLI STO: Razmatranje koncepta i modela upravljanja kvalitetom obrazovanja odraslih

  Kristina Pekeč
  Jovan Filipović
  Ljiljana Uzelac
  Jovan Miljković

  POGLEDAJTE VIDEO

 • Ponedeljak 10. april od 10 do 11 časova

  II OKRUGLI STO: Obezbeđivanje kvaliteta stručnog usavršavanja u javnoj upravi – međunarodna praksa

  Kristina Pekeč
  Eva Treven
  Iuliana Leca
  Andreea-Gabriela Bordea
  Alina Blei
  Ardit Gabili
  Samra Ljuca

  POGLEDAJTE VIDEO

 • Utorak 18. april od 10 do 11 časova

  III OKRUGLI STO: Praksa i perspektiva unapređenja kvaliteta neformalnog obrazovanja i obuke u Srbiji i regionu

  Kristina Pekeč
  Gordana Bošković
  Antonela Šimunović
  Branislav Ranđelović
  Maja Todorović

  POGLEDAJTE VIDEO

 • Ponedeljak 15. maj od 10 do 11 časova

  IV OKRUGLI STO: Iskustvo posebnih centara za stručno usavršavanje o pitanjima kvaliteta

  dr Marina Jovićević
  Dušanka Vuković
  Valentina Anđelković
  Andrea Delibašić
  Stefan Vučićević
  Igor Milovanov
  Snežana Antonijević

  POGLEDAJTE VIDEO

Panelisti

speaker img

Kristina Pekeč

Nacionalna akademija za javnu upravu

speaker img

Jovan Filipović

Fakultet organizacionih nauka

speaker img

Ljiljana Uzelac

Ministrastvo državne uprave i lokalne samouprave

speaker img

Jovan Miljković

Filozofski fakultet

speaker img

Eva Treven

Direktorat za kvalitet, Ministarstvo za javnu upravu, Slovenija

speaker img

Iuliana Leca

Nacionalni institut za upravu, Rumunija

speaker img

Andreea-Gabriela Bordea

Nacionalni institut za upravu, Rumunija

speaker img

Alina Blei

Nacionalni institut za upravu, Rumunija

speaker img

Ardit Gabili

Albanska škola za javnu upravu

speaker img

Samra Ljuca

Agencija za državnu službu Federacije BIH

speaker img

Maja Todorović

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

speaker img

Antonela Šimunović

Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska

speaker img

Branislav Ranđelović

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

speaker img

Gordana Bošković

Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora

speaker img

dr Marina Jovićević

Diplomatska akademija, Ministarstvo spoljnih poslova

speaker img

Dušanka Vuković

Centar za obuke Uprave carina, Ministarstvo finansija

speaker img

Valentina Anđelković

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

speaker img

Andrea Delibašić

Pravosudna akademija

speaker img

Stefan Vučićević

Pravosudna akademija

speaker img

Snežana Antonijević

Nacionalna akademija za javnu upravu

speaker img

Igor Milovanov

Pravosudna akademija