Aktiviranje omladinske politike

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Znaćete osnovne elemente omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, ključne aktere i dokumente koji uređuju omladinsku politiku u Republici Srbiji.
 • Prepoznavaćete i podržavaćete aktivno učešće mladih u radu institucija i društvenih procesa koji omogućavaju mladima da utiču na sopstvenu budućnost.
 • Razumećete korake do uspostavljanja funkcionalnih i inkluzivnih saveta za mlade na lokalnom nivou.
 • Razumećete korake do funkcionalnog uspostavljanja Kancelarije za mlade.
 • Učestvovaćete u kreiranju strategije i lokalnih akcionih planova za mlade kojim se planira koordinacija, realizacija, finansiranje i vrednovanje brige o mladima, u partnerstvu sa svim zainteresovanim i odgovornim stranama kako bi bio održiv.
 • Sprovedićete analizu položaja i potreba mladih u lokalnoj zajednici.
 • Kreiraćete i obezbeđivaćete odgovarajuće usluge i programe mladima u skladu sa nalazima istraživanja analize potreba i položaja mladih.
 • Koristićete modele koji su uspešno implementirani u drugim lokalnim zajednicama i prilagođava ih svom lokalnom kontekstu.

Da li ste znali?

Prema Zakonu o mladima (ZOM), mladi su osobe koje imaju 15 – 30 godina starosti. Međutim, u različitim zemljama, period mladosti se različito definiše (npr. u EU period mladosti traje do navršene 35. godine, u Maleziji čak do 40. godine), te je doba mladosti fluidna, socio-kulturna, a ne biološka kategorija.

Utisci polaznika

Fantastičan tim, sve pohvale.
Potpuno zadovoljna kompletnom obukom i timom mladih predavača.