Članstvo u EU

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete strateške i političke izazove u Evropi u ciklusu politike za period 2019-2024. 
 • Znaćete nadležnosti institucija EU. 
 • Poznavaćete ciklus kreiranja EU politika.  
 • Znaćete trenutni status Srbije u procesu pregovaranja i navodi izazovi u tom procesu.  
 • Razumećete pristup Vlade u pitanjima u vezi sa EU. 
 • Poznavaćete razliku između pregovora o pridruživanju i statusa članice EU i razumećete promene koje zahteva promena statusa. 
 • Naučićete svoju ulogu u kontekstu sistemskih promena u javnoj upravi koje nosi članstvo u EU. 
 • Znaćete osnovne tehnike u procesu pregovarnja. 
 • Poznavaćete osnovne mehanizme finansiranja od strane EU koji su na raspolaganju Srbiji, osnovna pravila i uslove za korišćenje EU fondova i programa. 
 • Prihvataćete viziju članstva u EU i bićete motivisan da aktivno predvodite promene u tom procesu.  
 • Diskutovaćete o primerima dobre prakse. 

Da li ste znali?

S obzirom na veliki opseg pravila i propisa EU-a koje svaka država kandidatkinja mora doneti kao svoje nacionalno pravo, pregovori često dugo traju. Kandidatkinje dobijaju financijsku, administrativnu i tehničku pomoć tokom tog pretpristupnog razdoblja.

Utisci polaznika

Obuka je osmišljena kao veoma jasna i koncizna, bez pretencioznog iznošenja mnoštva podatak.
Radi se o temi koja je dosta sveobuhvatna, ima baš mnogo stvari koje su me zainteresovalе.