Efektivno liderstvo

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete je liderstvo i ulogu lidera u radnom okruženju.
 • Razlikovaćete lidera i menacera/rukovodioca.
 • Upoznaćete je sa modernim teorijama efektivnog liderstva i trendovima koji utiču na tržište rada i moderne načine obavljanja posla.
 • Uviđaćete prednosti različitih liderskih stilova.
 • Prepoznavaćete osnovne komponente organizacione kulture.
 • Bićete spremni da preuzmete veću odgovornost za proaktivno predvođenje promena.
 • Poznavaćete instrumente neophodne za rukovođenje ljudima.
 • Više ćete obraćati pažnju na sopstvene i tuđe emocije.
 • Prepoznavaćete aspekte rukovođenja koje treba da unapredi ili u potpunosti promeni.
 • Razmenjivaćete iskustvo i uči od kolega o načinima rukovođenja ljudima.
 • Osećaćete se inspirisano i osnaženo u ulozi lidera, imaćete više samopouzdanja u teškim situacijama u odnosima sa drugima.
 • imaćete plan kako da organizujete svoj tim oko zajedničke vizije.

Da li ste znali?

Osamdesetih godina XX veka naglasak na konceptu transformacionog liderstva otvorio je područje novih teorija liderstva. Savremena literatura značajno se bavi temama strategijskog, inovativnog, adaptivnog, timskog, emocionalnog i etičkog liderstva. U modernom poslovnom ambijentu liderstvo naglašava fleksibilnost i podsticanje strategijskih promena, a kroz aspekte koji su povezani sa prepoznavanjem i eksploatacijom šansi na tržištu, liderstvo poseduje i preduzetničku komponentu.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam sticanjem i unapređenjem znanja i saznanja novih informacija.
Bila sam prijatno iznenađena stalnom komunikacijom sa prisutnima.