Elektronska uprava u lokalnoj samoupravi

Osnovne informacije

  • 6 sati + 4 sata
  • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
  • Kombinovano učenje
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete u stanju da navedete osnovne propise koji uređuju elektronsku upravu u Srbiji i da objasnite šta je sadržina propisa, njihov cilj i svrha, razumećete koja je funkcija infrastrukture u elektronskoj upravi i bićete u stanju da navedete osnovne elemente elektronske infrastrukture.
  • Razumećete pojam i elemente elektronske uprave kao mehanizma kojim se poboljšava kvalitet usluga građanima i privredi.
  • Znaćete ulogu elektronske uprave u procesu kreiranja i praćenja sprovođenja javnih politika.
  • Razumećete kako funkcioniše sistem razmene podataka iz službenih evidencija i značaj u poboljšavanju efikasnosti razmene podataka između organa za dalji razvoj elektronske uprave.
  • Poznavaćete elemente i funkcije elektronskog upravnog postupanja.
  • Razumećete koncept otvorenih podataka i način primene ovog koncepta u JLS.

Da li ste znali?

Program Swiss PRO je uz podršku Vlade Švajcarske i u saradnji sa Vladom Srbije i lokalnim samoupravama sproveo sveobuhvatnu tehničku i finansijsku podršku za unapređenje kapaciteta i procedura za pružanje eUsluga i otvaranje podataka, kao i razvoj veb prezentacija za 70 lokalnih samouprava.

Utisci polaznika

E-uprava je svakako korisna i mislim da će doprineti unapređenju našeg društva i radu javnog sektora u Republici Srbiji
Sviđa mi se što je dosta vremena je posvećeno konkretnim pitanjima i koracima.