Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Razumećete značaj kancelarijskog poslovanja.
 • Znaćete osnovne pojmove u kancelarijskom poslovanju.
 • Razumećete funkcionalnosti softverskog rešenja preko kojeg se obavljaju poslovi kancelarijskog poslovanja.
 • Znaćete faze primanja, pregledanja, raspoređivanja i evidentiranja dokumenata i digitalizacije dokumenata.
 • Naučićete sastavne delove službenog akta.
 • Poznavaćete postupak i sredstva za kreiranje elektronskog potpisa i pečata.
 • Pratićete jedinstvenu evidenciju o predmetima.
 • Znaćete oznake za razvođenje akata.
 • Poštovaćete principe efikasnosti i ažurnosti rada organa javne uprave.
 • Sprovodićete dostavljanje elektronskih dokumenata i otpremanje pošte.
 • Arhiviraćete predmete u skladu sa konceptom elektronske arhive.
 • Razumećete specifičnosti elektronskog dokumenta.
 • Poznavaćete postupak elektronske identifikacije.
 • Moći ćete da navede koje su usluge od poverenja.
 • Koristićete elektronski potpis u svom radu.
 • Koristićete elektronski pečat u svom radu.

Da li ste znali?

U sklopu regulatorne reforme Vlade Republike Srbije, usmerene na poboljšanje uslova poslovanja i smanjenja administrativnog opterećenja privrede, pokrenut je višegodišnji program pod nazivom ePAPIR.

Utisci polaznika

Najviše sam zadovoljna odgovorima na pojedina praktična pitanja i razjašnjenjima konkretnih slučajeva.
Pristupačnost i jasnost predavača.