I2 Inicijativa i inovacije

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Svi službenici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Upoznaćete osnove Kaizen metodologije rada.
 • Primenjivaćete Kaizen alate za kontinuirano unapređivanje procesa rada i kvaliteta usluga.
 • Razumećete ulogu Kaizen filozofije u procesu stimulacije inicijative i inovativnosti zaposlenih.
 • Primenjivaćete efektivne tehnike za kreativno timsko rešavanje problema i donošenje odluka.
 • Primenjivaćete metode za unapređenje procesa rada.
 • Koristićete obrazac za davanje predloga za unapređenje radnih procesa.
 • Davaćete predlog za produktivno upravljanje radnim procesima.
 • Podsticaćete racionalno korišćenje budžetskih sredstava organa.
 • Organizovaćete svoje radno okruženje u cilju postizanja najboljih rezultata.
 • Svojim predlozima doprinosićete zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.
 • Učestvovaćete u definisanju koraka za kontinuirano unapređenje zaposlenih.
 • Koristićete tehnike za rešavanje problema.

Da li ste znali?

Inovativnost je proces primenjivanja kreativnih ideja u određenom kontekstu. Na inovativnost se često gleda kao na napredniji stepen u odnosu na kreativnost, na oblik nadgradnje nad kreativnošću, pa je stoga razvoj kreativnosti uslov da osoba bude inovativna. Inicijativa je sposobnost da se razviju aktivnosti ili projekti, poverenje i uverenje da je u redu to uraditi, čak i ako postoji rizik neuspeha ili grešaka.

Utisci polaznika

Stečeno znanje primenljivo u životu, kako poslovnom tako i privatnom.
Treba nastojati da ovakva vrsta obuke dopre do što je moguće većeg broja ljudi.