Izgradnja organizacione kulture

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Državni službenici koji se premeštaju na radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice kao i rukovodioci uže unutrašnje jedinice
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete pojam i značenje organizacione kulture;
 • Ilustrovaćete značaj organizacione kulture za uspeh organizacije;
 • Poznavaćete glavne komponente organizacione kulture;
 • Razlikovaćete organizacione kulture;
 • Analiziraćete različite kulture u organizaciji;
 • Primenjivaćete u praksi savete za upravljanje organizacionom kulturom;
 • Kreiraćete i negovati pozitivnu organizacionu kulturu;
 • Kontinuirano ćete raditi na unapređivanju organizacione kulture.

Da li ste znali?

Organizaciona kultura kompanije je skup podeljenih vrednosti, normi, uverenja i pretpostavki koje utiču na ponašanje zaposlenih u jednoj organizaciji, to je naše radno okruženje. Ne možemo je videti golim okom, ali njene manifestacije itekako možemo - utiče na donošenje odluka, stavove i ponašanja.

Utisci polaznika

Veoma dobra obuka. Konsultacije su bile izuzetno korisne!
Dopada mi se ovaj način rada kada imamo onlajn deo i deo uživo. Tek u razgovoru sa kolegama i trenerom sam uvideo kako bih mogao da unapredim svoj rad.