Izveštaj o radnom učinku

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete karakteristike efektivnog ocenjivanja radnog učinka.
 • Razumećete ceo ciklus predstavljanja izveštaja o radnom učinku.
 • Znaćete kako da postavite standarde rada koji se očekuju od zaposlenog.
 • Razumećete sistem ocenjivanja učinka.
 • Objektivno ćete ocenjivati zaposlene.
 • Efektivno ćete predstavljati izveštaj o radnom učinku.
 • Primenjivaćete naučene savete u izradi akcionog plana.

Da li ste znali?

Cilj svakog izveštaja o radnom učinku je u prvom redu poboljšanje efektivnosti i produktivnosti zaposlenog, a u drugom uspostavljanje boljih odnosa između zaposlenog i rukovodioca.

Utisci polaznika

Predavači sa visokim stepenom znanja potrebnog za ovu obuku.
Shvatio sam koliko mi ovo može pomoći u radu.