Javne usluge

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete važnost pružanja javnih usluga u kontekstu javne uprave.
 • Znaćete veze između strategija, politika i pružanja javnih usluga.
 • Naučićete orijentaciju ka korisniku u pružanju javnih usluga.
 • Poznavaćete funadamentalne principe u pružanju kvalitetnih javnih usluga.
 • Uvažavaćete principe antidiskriminacije u pružanju javnih usluga.
 • Identifikovaćete potrebe za unapređenje javnih usluga.
 • Shvataćete i prihvataćete svoju ulogu kao rukovodioca u kreiranju organizacione kulture orijentisane na korisnike.

Da li ste znali?

Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Naučno-tehnološkog parka Niš i Pošta Srbije, kao jednim od najvećih i najznačajnijih javnih poslovnih sistema, predstavlja dobar primer kako se digitalizacija jednog javnog resursa može iskoristiti i staviti u funkciju razvoja inovacionog ekosistema i podrške razvoju domaćih inovativnih rešenja i startap kompanija.

Utisci polaznika

Jako sam zadovoljan materijalom korišćenim na obuci i materijalom pre obuke.
Konsultacije su veoma zanimljive i koristane u radu. Preporučila bih svojim kolegama.