Kako unaprediti interpersonalne veštine

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Razumećete šta su interpersonalne veštine;
  • Razlikovaćete pojmove emocionalna inteligencija i interpersonalne veštine;
  • Prepoznaćete svoje emocionalne kompetencije;
  • Bićete u stanju da definišete komunikaciju kao interpersonalnu relaciju;
  • Razlikovaćete vrste komunikacije;
  • Ilustrovaćete sopstvenim primerima prepreke u komunikaciji;
  • Objašnjavaćete konflikte kao smetnju u interpersonalnim relacijama;
  • Uvidećete odnose između liderstva i interpersonalnih relacija;
  • Praktikovaćete tehnike za unapređivanje interpersonalnih veština;
  • Praktikovaćete tehnike za poboljšanje interpersonalnih veština.

Da li ste znali?

Veštine međuljudske komunikacije mogu poboljšati naše lične i profesionalne odnose, pomažući nam da izrazimo svoje misli i jasno prenesemo svoje namere.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam primerima i interaktivnošću svih učesnika obuke.
Dobro koncipirana obuka i veoma jasna predavanja, konstruktivna komunikacija, razumevanje pitanja i sugestija, precizna uputstva