Komunikacija vizije i misje

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Razumećete značaj i vrednost dobro osmišljene vizije i misije.
  • naučićete šta inspirativna vizija i misija treba da sadrže.
  • Primenjivaćete tehnike za kreiranje efektivne vizije i misije.
  • Komuniciraćete kreiranu viziju i misiju sa zaposlenima.
  • Komuniciraćete kreiranu viziju i misiju sa građanima i privredom.

Da li ste znali?

Najefektivnije vizije su one koje inspirišu, i ova inspiracija obicno poprima oblik traženja onog što je najbolje, najviše, i najveće. Vizija postaje opipljiva (stvarna) kada je data u izveštaju o misiji.

Utisci polaznika

Ažurnost organizatora seminara, kvalitetna prezentacija i interakcija predavača i polaznika.
Najzadovoljnija sam realizatorkama, praktičnim primerima koji su korišćeni, kao i što nam je data mogućnost da se uključimo u sam plan obuke sa svojim pitanjima i nedoumicama.