Koučing razgovori

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Naučićete osnovne aspekte koučinga.
  • Znaće karakteristike koučinga kao metoda.
  • Poznavaće učesnike u koučingu i njihovu ulogu.
  • Znaće da odredi osnovne elemente u koučingu.
  • Praviće razlike između „slušanja tipa A“ i „slušanja tipa B“.
  • Znaće ulogu pitanja u koučingu.
  • Prepoznavaće načine upotrebe sugestivnih strategija u koučingu.
  • Pružaće primer strukture koučing sesije.
  • Davaće pregled različitih koučing modela.
  • Razumećete različite manifestacije koučing kulture u organizacijama.

Da li ste znali?

U koučingu je bitno da postavljate pitanja, vodite i slušate – nemojte uskakati da biste spašavali nekog ili vi rešavali problem.

Utisci polaznika

Predstavlja novi pristup stvarima.
Najviše sam zadovoljan prepoznavanjem potencijala, učenjem instrumenata za dalji rad.