Liderski stilovi i tehnike

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete glavne faktore u teoriji liderstva.
 • Razumećete kako da ispravno koristi različite tipove autoriteta moći u poslovnoj praksi.
 • Znaćete kako da odabere i koristi najefektivnije modele liderskog ponašanja koji su adekvatni određenoj poslovnoj situaciji.
 • Poznavaćete suštinu liderskog modela – Četiri okvira.
 • Svoj liderski stil prilagođavaćete situaciji.
 • Znaćete kako da primenite sistem Upravljanja po zadacima.
 • Zaposlenima ćete pružati šansu da sami obave posao.
 • Primenjivaćete tehnike za prenos autoriteta na zaposlene u cilju njihovog jačanja i razvoja.
 • Stimulisaćete zaposlene da iskazuju svoje predloge bez obzira na njihov kvalitet.
 • Znaćete kako da uvede u rad na sva četiri nivoa produktivnosti.
 • Razumećete značaj jačanja preduzetničkog, inovativnog duha u timu i tehnika za njegovu stimulaciju i razvoj.
 • Poznavaćete primere dobre prakse za efikasno liderstvo.

Da li ste znali?

Godine 1939. grupa istraživača na čelu sa psihologom Kurtom Lewinom pokušala je identifikovati različite stilove liderstva. Iako su dalja istraživanja identifikovala više različitih tipova liderstva, ova rana studija bila je veoma uticajna i uspostavljena su tri glavna stilova liderstva koja su pružila odskočna daska za više definisane teorije liderstva. To su: autoritarno liderstvo (autokratsko), participativno liderstvo (demokratska) i delegativno liderstvo (Laissez-Faire).

Utisci polaznika

Praktični primeri veština i tehnika liderstva.
Interakcija o temi, sadržaj, jezgrovito i jasno. Sve pohvale!