Osnove javnih nabavki

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete osnove plana nabavki i vrste postupaka javnih nabavki u skladu sa propisima.
 • Razumećete specifičnosti postupaka: konkurentnog postupka sa pregovaranjem, konkurentnog dijaloga i partnerstva za inovacije.
 • Razumećete značenje izuzetaka od primene Zakona.
 • naučićete način komunikacije u postupku javne nabavke.
 • Razumećete ulogu kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača i dodelu ugovora, u skladu sa novim Zakonom.
 • Razlikovaćete različite osnove za izmenu ugovora o javnoj nabavci, kao i njihova ograničenja.
 • Razumećete postupak zaštite prava i primeni odredbe koje uređuju obaveze naručilaca u ovom postupku.
 • Znaćete ključne tačke u postupku planiranja i sprovođenja postupka javnih nabavki sa stanovišta svoje uloge i odgovornosti u tom procesu.
 • Prepoznavaćete moguće situacije sukoba interesa i poštovaćete antikorupcione principe.

Da li ste znali?

U organizaciji NALED-a, a uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) izrađena je Platforma za učenje o javnim nabavkama, koja je, bez naknade, dostupna svim zainteresovanim licima na adresi https://www.lppp.rs, kao i putem banera koji je objavljen na internet stranici Kancelarije za javne nabavke.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam načinom izlaganja teme na jasan način i time što su navođeni primeri iz praksе.
Predavači su bili detaljni i uredno davali odgovore na svačija pitanjа.