Osnove javnih politika

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete ulogu i značaj rukovodioca u procesu planiranja, sprovođenja i evaluacije javnih politika. 
 • Razumećete osnove institucionalne kulture formulisanja i izrade javnih politika na lokalnom nivou. 
 • Razumećete pojam i vrste dokumenata javnih politika u novom pravnom okviru. 
 • Upoznaćete ciljeve i potrebu donošenja dokumenata javnih politika na lokalnom nivou: Plan razvoja JLS i Srednjoročni plan JLS (sadržina, period važenja, izmene, izveštaj o učincima sprovođenja), kao i elemente zajedničke svim dokumentima javnih politika (ciljevi - efekti, ishodi, rezultati i pokazatelji - bazne i ciljne vrednosti). 
 • Naučićete koncept odgovornog planiranja razvoja, koji se realizuje na strateškom (dugoročno planiranje), taktičkom (srednjoročno planiranje) i operativnom nivou (kratkoročno planiranje). 
 • Razlikovaćete dokumenta javnih politika na lokalnom nivou. 
 • Poznavaćete mere javnih politika kao upravljačke mehanizme u JLS. 
 • Primenjivaćete mehanizme javno-privatnog dijaloga kao mehanizma za unapređenje transparentnosti konsultativnog procesa i kvaliteta javnih politika. 
 • Znaćete postupak praćenja i izveštavanja na osnovu dokumenata javnih politika. 
 • Razumećete metodologiju ex ante i ex post analize efekata politika i propisa i svrhu sprovođenja analize efekata kao upravljačkog mehanizma u cilju vrednovanja učinaka, preispitivanja i unapređenja tih javnih politika. 
 • Razumećete ulogu opšte i stručne javnosti u svim fazama planskog procesa i ulogu rukovodioca u uključivanju javnosti u planski proces. 
 • RazumećeteS ulogu programskog budžeta kao načina za optimizaciju javnih politika na lokalnom nivou, prethodnu i naknadnu analizu učinaka javne potrošnje i budžetski proces kao sredstvo optimizacije javnih politika. 

Da li ste znali?

Kada je reč o kreiranju javnih politika u lokalnoj zajednici u kontekstu evrointegracije Srbije, istaknuto je da građani treba da znaju da u demokratiji postoje jasno određena pravila igre koja podrazumevaju poštovanje vladavine prava i ljudskih odnosno građanskih prava i sloboda, koje uzimaju u obzir transparentnost rada institucija, njihovu odgovornost i pre svega promovisanje i podsticanje građanskog učešća u ovim procesima.

Utisci polaznika

Јako sam zadovoljan dobijenim materijalom pre obuke i primerima koji su dati na konsultacijama.
Bilo je dosta primera koji su zanimljivi i životni, ne samo profesionalno, već i subjektivno to mislim.