Postavljanje ciljeva

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Objašnjavaćete svom timu važnost postavljanja ciljeva za zajednički uspeh u poslu.
  • Saopštavaćete jasnu viziju uspešne ličnosti i uspešnog tima.
  • Koristićete šest koraka u postavljanju ciljeva.
  • Postavljaćete ciljeve sa svim neophodnim karakteristikama efektivnih ciljeva.
  • Postavljaćete ciljeve zajedno s timom.
  • Primenjivaćete tehniku Upravljanje po zadacima i ciljevima.
  • Koristićete osnovna pravila za efektivno planiranje.
  • Kontrolisaćete i stimulisaćete timsko napredovanje ka izvršenju ciljeva.
  • Koristićete saznanja iz nauke u mozgu prilikom postavljanja ciljeva.
  • Primenjivaćete savete za uspešno postavljanje ciljeva.

Da li ste znali?

Dobri ciljevi imaju rokove. Kada postavite jasan rok uvek se desi da posao završite na vreme ili pre roka. Obavezivanje pred samim sobom vremenskim rokovima je pitanje jačanja integriteta ličnosti isto je i sa timom

Utisci polaznika

Prezadovoljan sam motivacijom za ostvarenje ciljeva, više maštanja!
Zadovoljna sam temom obuke i diskusijom na istu sa ostalim kolegam.