Pravni okvir jedinica lokalnih samouprava

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razlikovaćete vrste i hijerarhiju pravnih akata jedinice lokalne samouprave. 
 • Razumećete svoju ulogu u procesu izrade nacrta i primene pravnih akata lokalne samouprave. 
 • Razumećete važnost konsultacija sa javnošću u postupku izrade propisa i postupka analize efekata donetih akata. 
 • Znaćete propise koji regulišu rad lokalne samouprave. 
 • Naučićete korake u sprovođenju donetih propisa. 
 • Razrešićete je osnovne nedoumice u vezi sa razumevanjem određenih odredbi propisa. 
 • Bićete u mogućnosti da zakonito i odgovorno obavljate poslove upravljanja lokalnom samoupravom. 

Da li ste znali?

Pravni okvir kojim se uređuje sistem lokalne samouprave u Republici Srbiji usklađen je sa Ustavom Republike Srbije i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, koju je naša zemlja ratifikovala. Na taj način izražena je spremnost i sposobnost Republike Srbije da prati tokove evropskog zakonodavstva.

Utisci polaznika

Razjasnila sam nedoumice u praksi (u radu).
Mnogo praktičnih primera, naglašavanje bitnih stvari tj. definicija, profesor je, kao i na fakultetu, sjajan, praktičan.