Projektni ciklus

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Službenici koji se pripremaju ili se nalaze na rukovodećim radnim mestima.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Znaćete da navedete karakteristike i kategorije projekata.
 • Poznavaćete projektni ciklus.
 • Znaćete procese u upravljanju projektom.
 • Organizovaćete i koordiniraćete radom projektnog tima.
 • Uspešno ćete upravljati „trostrukim ograničenjem“
 • Naučićete korake i aktivnosti u okviru funkcionalnih oblasti upravljanja projektnim ciklusom: upravljanje troškovima, upravljanje nabavkom, upravljanje rizikom, upravljanje vremenom, upravljanje obimom, upravljanje integracijom, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje komunikacijama.
 • Upoznaćete se sa osnovama MS Project-a.
 • Razumećete agilne metode upravljanja projektima.

Da li ste znali?

Prvi model projektnog ciklusa, nastao 1970. godine sastojao se od četiri glavne razvojne faze – identifikacija, priprema i formulacija, ocena i selekcija, i poslednja implementacija, dok je 1978. godine dodata peta faza – evaluacija. Ovaj model se smatra pretečom i vrlo je sličan onom koji danas koristimo.

Utisci polaznika

Odličan način na koji realizator vrši približavanje teme polaznicima.
Sve pohvale, rado ću preneti svoje iskustvo kolegama.