Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Funkcioneri i službenici na položaju u JLS, službenici koji su raspoređeni na radna mesta rukovodilaca organizacionih jedinica u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ili upravi gradske opštine i službenici koji se pripremaju za raspoređivanje na radna mesta rukovodilaca u JLS.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete prednosti rada u čistom i urednom okruženju.
 • Identifikovaćete i eliminisati otpad u kancelarijskom okruženju.
 • Definisaćete svaki od 5S principa i primeniti alate za vizuelno upravljanje.
 • Sprovešćete sve osnovne aktivnosti i faze u implementaciji 5S sistema.
 • Primenićete instrumente vizuelne kontrole za poboljšanje organizacije na radnom mestu.
 • Uvešćete procedure i standarde za održavanje 5S sistema.
 • Definisaćete kritične faktore za uspeh 5S sistema.

Da li ste znali?

5S je skraćenica za pet japanskih reči, koje počinju na slovo S (Seiri - odvajati, Seiton - uređivati, Seiso - čistiti, Seiketsu - standardizirati, Shitsuke – provoditi u praksi) a sastoji se od strukturirane metode, kojoj je svrha kontinuirano poboljšanje radnog područja. Razvijen je u Japanu, u Toyoti,sa ciljem razvoja kulture zaposlenih, kako bi se utvrdilo optimalno uredno i čisto radno okruženje

Utisci polaznika

Sviđa mi se što nakon onlajn polaganja, imamo mogućnost da se postave tete-a-tete pitanja.
Rado bih još jedno odslušala istu obuku.