Uprava u službi građana

Osnovne informacije

 • 6 sati + 4 sata
 • Rukovodioci u organima državne uprave, kao i službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, vođenja službenih evidencija kao i poslovima u vezi sa vođenjem postupaka, kao i svi državni službenici.
 • Kombinovano učenje
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete osnove aktuelne politike Vlade iz domena elektronskog poslovanja.
 • Razlikovaćete ciljeve i potencijale e-Uprave.
 • Poznavaćete namenu i funkcionalnosti Portala eUprava.
 • Znaćete da opišete primere dobre prakse iz drugih zemalja.
 • Razumećete promenu u načinu postupanja korišćenjem e-Uprave.
 • Razlikovaćete osnovne elemente infrastrukture moderne elektronske uprave i njihovo pravno određenje.
 • Razumećete potrebu prelaska sa modela jednostavne automatizacije na model reinženjeringa procesa putem interoperabilnosti i standardizacije.
 • Razumećete proces i jasno sagledava sve bitne elemente u procesu kreiranja usluga elektronske uprave.
 • Razumećete značaj korisnički orijentisanog kreiranja usluga elektronske uprave.
 • Primenjivaćete načela delotvornosti i ekonomičnosti postupka.
 • Poznavaćete način upravljanja podacima i dokumentima i njihovo bezbedno korišćenje prilikom obavljanja poslova.
 • razumećete koncepte organizacionih

Da li ste znali?

Na nivou Evropske unije postoje određena načela, odnosno standardi u oblasti javne uprave i upravnog prava, kao i određene „najbolje prakse” u okviru funkcionisanja tzv. evropskog administrativnog prostora.

Utisci polaznika

Jako sam zadovoljan praktičnim radom i primenom na licu mesta.
Najviše sam zadovoljna na pomoći koju je pružala realizatorka u praktičnom delu.