Upravljanje vremenom

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Primenjivaćete koncept upravljanja vremenom tako što ćete organizovati vreme i sopstveni rad i preuzimaćete odgovornost za rezultate svog rada.
 • Razumećete povezanost upravljanja vremenom sa postizanjem uspeha.
 • Kreiraćete i implementiraćete listu dnevnih aktivnosti.
 • Postavljaćete jasne i merljive ciljeve.
 • Razumećete značaj efikasnog korišćenja vremena za radnu produktivnost.
 • Poznavaćete Paretov princip za povećanje produktivnosti.
 • Efikasno ćete određivati prioritete u radu.
 • Koristićete fokus pitanja za definisanje prioriteta.
 • Postizaćete bolje rezultate uz pomoć planiranja i postavljanja rokova.
 • Koristićete vremenske blokove za optimalne rezultate.
 • Trošićete manje vremena na kontinuirano rešavanje problema, a više na jednokratnu prevenciju.
 • Limitiraćete dnevni broj ometanja i prekidanja u radu.
 • Prepoznajećete značaj delegiranja radnih zadataka u cilju postizanja veće efektivnosti tako što ćete davati jasna uputstva i raspoređivati zadatke na funkcionalan način.
 • Primenjivaćete tehnike upravljanja vremenom u cilju lične efikasnosti i produktivnosti.
 • Održavaćete balans između profesionalnog i privatnog života.

Da li ste znali?

Upravljati vremenom znači vladati vlastitim vremenom i radom umesto da dopustite da vreme vlada vama. Dobra organizacija vremena dovodi do bolje efikasnosti, smanjuje stres, smanjuje osećaj izgubljenog vremena i doprinosi uspešnijem životu.

Utisci polaznika

Izašla sam sa obuke motivisanija.
Hvala na odličnoj obuci!