Dobra uprava - onlajn obuka

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Razumećete pojam dobrog upravljanja i dobre uprave, glavnih elemenata, različitih klasifikacija principa, posebno onih koji se odnose na dobru upravu na nivou lokalne samouprave.
 • Poznavaćete ciljeve i metodologiju za sprovođenje upravljanja javnim politikama iz Zakona o planskom sistemu, kao i vezu između programskog budžeta i strateškog planiranja i uloge srednjoročnog plana u uspostavljanju te veze.
 • Moći ćete da opiše instrumenate i mehanizme kojima se obezbeđuje odgovorno upravljanje javnim resursima u oblastima planiranja kapitalnih projekata, upravljanja budžetskim procesom, javnim nabavkama, upravljanja javnom svojinom, finansiranja rada medija i organizacija civilnog društva, kao i upravljanja ljudskim resursima.
 • Jasno ćete definisati ključne procese koje obuhvata odgovorno upravljanje javnim resursima.
 • Razumećete princip odgovornosti i način na koji se princip primenjuje u JLS.
 • Pravilno i u celini ćete razumeti principe rada eksternih mehanizama za kontrolu rada LS i sposobnost da se preporuke državnih nadzornih tela primene u praksi.
 • Razlikovaćete uloge i funkcije lokalnog ombudsmana. Komisije za predstavke i pritužbe, Komisije za rodnu ravnopravnost i mehanizama koji se primenjuju na lokalnom nivou u cilju suzbijanja diskriminacije.
 • Moći ćete da opiše mehanizme i alate kojima se promoviše transparentnost u radu skupštine, izvršnih organa i uprave.
 • Primenjivaćete različite modalitete uključivanja OCD u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
 • Razumećete normativni okvir kojim je uređeno neposredno učešće građana u planiranju i sprovođenju lokalnih javnih politika.
 • Identifikovaćete načine sprovođenja analize potreba i definisanja javnih politika uz uvažavanje interesa društveno osetljivih grupa.
 • Razumećete pravni okvir ustanovljen Zakonom o opštem upravnom postupku koji uređuje predvidivost upravnog postupanja, ujednačavanja i kontrole upravne prakse u JLS, obaveštavanja stranke i praćenja toka predmeta.
 • Uvažavaćete pravni okvir ustanovljen Zakonom o opštem upravnom postupku koji uređuje principe ekonomičnosti i efikasnosti.
 • Razlikovaćete načine i mogućnosti primene principa delotvornosti u praksi (standardi postupanja, praćenje broja i frekventnosti usluga).
 • Prepoznavaćete značaj i mogućnost primene antikorupcijskih mehanizama i javnih politika na lokalnom nivou.

Da li ste znali?

Institucije upravljanja samo su jedan od aktera u upravljanju. Drugi akteri obuhvataju grupu građana, organizacije građanskog društva, medije, privredne subjekte, istraživačke institute, sindikate, različita udruženja, političke stranke, verske poglavare. Kao što se vidi, svako od nas deo je uprave. Biti aktivan i shvatiti svoju ulogu zapravo je suština onoga što zovemo dobra uprava.