Inspekcijski nadzor - onlajn obuka

Osnovne informacije

  • Nije ograničeno
  • Zaposleni koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora i koji se pripremaju za polaganje ispita za inspektore.
  • Onlajn obuka
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Ovladaćete materijom koja čini oblast ispitnog predmeta Inspekcijski nadzor i bićete osposobljeni za za uspešno polaganje ispita za inspektore u skladu sa Pravilnikom o ispitu za inspektora.

Da li ste znali?

"Staro" shvatanje inspekcijskog nadzora posmatra inspekcijski nadzor tako da se on prevashodno vrši na reaktivan način (kada se desi šteta ili povreda propisa), ali nova uloga inspekcije podrazumeva i preventivno delovanje inspekcije, odnosno informisanje i podršku putem savetodavnih poseta, tokom kojih inspektor pruža stručnu pomoć, pregleda stanje zakonitosti i bezbednosti poslovanja privrednog subjekta i utvrđuje propuste i nepravilnosti, te daje preporuke kako ih otkloniti, ukoliko postoje, a bez iniciranja prekršajnog postupka.