Koncept dobre uprave - onlajn obuka

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete značaj koncepta dobre uprave za građane.
 • Naučićete povezanost Principa javne uprave i evropskog upravnog prostora.
 • Razlikovaćete unutrašnju od spoljne kontrole rada organa državne uprave.
 • Posedovaćete znanje o ulozi nadzora nad radom organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova države.
 • Davaćete primer za razmenu podataka iz službenih evidencija u skladu sa ZUP – om;.
 • Razlikovaćete kriterijume za procenu dobre uprave u segmentu razmene podataka iz službenih evidencija.
 • Navodićete glavne ideje normativnog okvira iz domena elekronske uprave i ukidanja pečata.
 • Znaćete vrednosti otvorenosti i transparentnosti Partnerstva za otvorenu upravu.
 • Navodićete značaj antidiskriminatornih principa rada i poštovanja rodne ravnopravnosti u dobroj upravi.
 • Poznavaćete značaj dostupnosti javnih usluga ugroženim društvenim grupama i osobama sa invaliditetom.
 • Upoznaćete primere učešća javnosti u funkcionisanju dobre uprave.

Da li ste znali?

Reforma javne uprave je visoko među prioritetima Vlade Republike Srbije, ali i jedan od preduslova pristupanja Evropskoj uniji, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem.