Zakonodavni proces - onlajn obuka

Osnovne informacije

 • Nije ograničeno
 • Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici u oblasti rada normativni poslovi.
 • Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete faze zakonodavnog procesa;
 • Diskutovaćete o važnosti konsultativnog procesa za kvalitetnu izradu propisa
 • Primenjivaćete nomotehnička pravila za izradu propisa;
 • Znaćete načela analize efekata propisa;
 • Poznavećete procedure za razradu i usvajanje propisa koje predlaže Vlada
 • Znaćete postupak usvajanja zakona u Narodnoj skupštini
 • Diskutovaćete o važnosti sprovođenja propisa;
 • Sumiraćete kriterijume kvaliteta i instrumenata osiguranja kvaliteta.;

Da li ste znali?

Zakon je, posle Ustava, najviši pravni akt u pravnom sistemu Republike Srbije. To je akt koji u strukturi pravnih akata jedini ima osnov u Ustavu, a osnov je za donošenje svih drugih akata niže pravne snage.