Održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promene – onlajn obuka

Osnovne informacije

 • Nije ograničeno
 • Službenici koji rade na poslovima direktno vezanim za oblast zaštite životne sredine i službenici koji rade na poslovima u drugim oblastima, koji zahtevaju znanje iz oblasti zaštite životne sredine usled uticaja tih sektora na životnu sredinu, kao i svi drugi službenici
 • Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Znaćete osnovne pojmove, načela i principe zaštite životne sredine
 • Poznavaćete koncept i principe održivog razvoja.
 • Povezivaćete UN ciljeve održivog razvoja sa nacionalnim ciljevima javnih politika.
 • Diskutovaćete o koristi od sprovođenja strateške procene uticaja i procene uticaja na životnu sredinu
 • Poznavaćete osnovne ciljeve u oblasti zaštite prirode
 • Razumećete pokazatelje kvaliteta voda.
 • Prepoznavaćete mere za zaštitu voda.
 • Objašnjavaćete koncept integralnog upravljanja vodnim resursima.
 • Znaćete vrste otpada i principe upravljanja otpadom.
 • Davaćete primer za načine zbrinjavanja komunalnog i opasnog otpada.
 • Diskutovaćete o konceptu cirkularne ekonomije.
 • Znaćete najznačajnije grupe hemikalija i pravila za bezbedno upravljanje.
 • Poznavaćete uzroke povećane buke, metode utvrđivanja područja sa povećanom bukom i poznavaćete mere za njeno smanjenje.
 • Znaćete pojam integrisanog upravljanja i kontrole zagađenja.
 • Znaćete dobrovoljne instrumente za zaštitu životne sredine i da razumećete njihovu svrhu.
 • Naučićete osnovne pojmove, međunarodne obaveze i obaveze koje proističu iz EU integracija u oblasti klimatskih promena na nacionalnom i lokalnom nivou.
 • Prepoznavaćete mere za smanjenje emisija sa efektom staklene bašte koje se preduzimaju na različitim nivoima, svetskom, nacionalnom i lokalnom.
 • Razumećete ulogu aktivnog učešća civilnog društva u zaštiti životne sredine.
 • Uviđaćete najčešće posledice klimatskih promena koje utiču na različite aspekte razvoja u različitim sektorima i na različite grupe stanovništva i moći ćete da navede mere za prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima u različitim sektorima, koje se preduzimaju na svetskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Da li ste znali?

Kao što je početkom XIX veka u Engleskoj postojala politička volja da se pređe sa energije vode na energiju fosilnih goriva, danas je potrebna međunarodna saradnja da se fosilna goriva ostave iza nas. Danas je tehnički moguće dobiti jeftinu i dostupnu energiju iz obnovljivih izvora i čovečanstvo nema više potrebe za prljavom energijom.