Agilno pretraživanje interneta

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Svi državni službenici.
  • Vebinar
  • Potvrda

Šta ćete naučiti

  • Razumećete značaj statističkih podataka o internetu i pretragama;
  • Naučićete način funkcionisanja pretraga;
  • Umećete da primeni osnovne tehnike pretrage;
  • Koristićete napredne operatore;
  • Koristićete napredne tehnike pretrage;
  • Naučićete da pronađe podatke o sebi.

Da li ste znali?

Domen .com je stvoren 1985. godine. Nајstаriја strаnicа sа tim dоmеnоm glаsilа је i јоš uvеk glаsi: symbolics.com. U Еvrоpskој lаbоrаtоriјi zа prаktičnu fiziku (CЕRN) 1989. godine rаđа sе idеја о intеrnеtu kаkаv dаnаs pоznајеmо - rаzmеnа cеlih dоkumеnаtа zајеdnо sа slikаmа pri čеmu dеlоvi dоkumеntа pоstајu linkоvi. Nаstаје fоrmаt pоdаtаkа HТМL. Prva internet stranica nastaje 1991. godine.

Utisci polaznika

Primenljivošću, nakon obuke može se reći da sam stekla veštinu
Detaljnim opisom i informacijama koje će mi biti korisne za primenu u daljem radu