Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade-proces izrade,sprovođenja i izveštavanja

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Koristićete terminologiju upravljanja na osnovu rezultata;
  • Naučićete pregled postojećeg stanja u okviru Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade;
  • Navodićete faze, elemente i aktere koji su uključeni u proces formiranja i izrade Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade;
  • Naučićete formulisanje i izradu Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade, trudi se da održi konsultacije sa važnim akterima;
  • Učestvovaćete u praćenju, preispitivanju i oceni postignutih efekata Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade ;
  • Demonstriraćete razumevanje koordinacije Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade i značaj međuresorne saradnje;;
  • Diskutovaćete o definisanju prioritetnih ciljeva, određivanju rezultata i međurezultata za ostvarenje prioritetnih ciljeva;
  • Naučićete proces praćenja sprovođenja i izveštavanja o postignutim rezultatima i stepenu ostvarivanja prioritetnih ciljeva

Da li ste znali?

Ako je predlagač dokumenata javne politike organ državne uprave taj organ izveštava Vladu, preko organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika, o rezultatima sprovođenja tog akcionog plana, najkasnije u roku od 120 dana po isteku svake kalendarske godine od dana usvajanja, i - koncepta politike, najkasnije 60 dana nakon isteka roka za njegovu realizaciju.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam primerima.
Sve je bilo odlično.