Alati i tehnike u radu sa "teškim polaznicima"

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Akreditivani realizatori koji se nalaze na rang listi po sprovedenom internom konkursu Nacionalne akademije za javnu upravu za angažovanje realizatora.
 • Trening
 • Potvrda o učešću.

Šta ćete naučiti

 • Znaćete najčešće tipove „teških“ polaznika;
 • Izbegavaćete greške trenera u komunikaciji sa „teškim polaznicima";
 • Prepoznavaćete potrebu polaznika koja je u osnovi „ometajućeg“ ponašanja;
 • Imaćete veću toleranciju na moguće tenzije u grupi
 • Vodićete računa o očuvanju dobre grupne dinamike u situacijama kada postoji nezadovoljstvo i/ili otpori polaznika, putem adekvatnih intervencija;
 • Gradićete odnos poverenja i saradnje sa polaznicima;
 • Demonstriraćete fleksibinost i improvizaciju u radu sa „teškim“ polaznicima;
 • Primenjivaćete adekvatne alate i tehnike u radu sa „teškim“ polaznicima.

Da li ste znali?

Uloga trenera jeste da ohrabri aktivno i jednako učešće, da drži pod kontrolom ometajuće ili kontrolišuće ponašanje, kako ono ne bi sprečilo grupu da izvrši zadatak.

Utisci polaznika

Konkretne i korisne informacije sa dosta primera.
Zadovoljna sam načinom obrade teme i primenljivošću u budućem radu.