Alati interne kontrole i upravljanje rizicima

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i koordinatori za finansijsko upravljanje i kontrolu, zaposleni u Jedinicama za planska dokumenta i podršku upravljanju i koordinatori za finansijsko upravljanje i kontrolu.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete osnovne pojmove u sistemu FUK i razume interne kontrole u poslovnim procesima;
 • Definisaćete pojam rizika;
 • Razumećete uloge rukovodilaca, zaposlenih, internih revizora i CJH u organizaciji interne kontrole;
 • Naučićete da doprinesete planiranju aktivnosti za uspostavljanje i razvoj sistema FUK, odnosno izradi Akcionog plana za FUK u JLS;
 • Naučićete da planirate aktivnosti za uspostavljanje i razvoj sistema FUK i da sačini Akcioni plan;
 • Naučićete da kreirate popis i opis poslovnih procesa;
 • Umećete da izradite Mapu poslovnih procesa;
 • Umećete da izradite Listu poslovnih procesa;
 • Razumećete značaj upravljanja rizicima kao elementa sistema FUK i kao predmet revizije u kontekstu komponente COSO okvira;
 • Umećete da primenite metode za identifikovanje rizika i da identifikuje rizike;
 • Moči čete da opišete i procenite rizike (uticaj i verovatnoću);
 • Umećete da rangirate rizike i odredite ukupnu izloženost riziku;
 • Moći ćete da opišete načine postupanja po riziku/odgovora na rizike;
 • Umećete da sačinite Registar rizika;
 • Pratićete i izveštavaćete o rizicima;
 • Koristićete nalaze i preporuke interne revizije,
 • Razumećete svrhu obavljanja samoprocene o stanju sistema FUK u organizaciji i poznaje logiku izveštaja i može da pruži pomoć organizaciji prilikom popunjavanja godišnjeg izveštaja samoprocene o sistemu FUK.

Da li ste znali?

Definisаnje elementа interne kontrole - procenа rizikа upućuje nа činjenicu dа je uprаvljаnje rizikom, i to prvenstveno putem njegove identifikаcije i аnаlize, znаčаjаn deo sistemа interne kontrole. Nа tаj nаčin, internа kontrolа predstаvljа osnovu uspešnog odupirаnjа preduzećа nepovoljnim posledicаmа

Utisci polaznika

Zadovoljna sam konkretnim primerima koji su korišćeni tokom obuke.
Sve je bilo odlično.