Albanski jezik – nivo A1

Osnovne informacije

  • 90 sati
  • Zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave u kojima je jezik u službenoj upotrebi.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete poznate reči i osnovne fraze koje se odnose na Vas, porodicu i neposredno, konkretno okruženje, ako sagovornik govori polako i razgovetno;
  • Moći ćete da prepoznate poznata imena i nazive, reči i vrlo jednostavne rečenice npr. na obaveštenjima, plakatima i u katalozima;
  • Moći ćete da vodite jednostavan razgovor pod uslovom da je sagovornik spreman da sporije ponovi ili preformuliše svoje rečenice;
  • Postavljaćete pitanja i jednostavno odgovarati na dobro poznate teme;
  • Koristićete jednostavne fraze i rečenice da biste opisali gde živite, kao i osobe koje poznajete;
  • Moći ćete da ispunite formular sa ličnim podacima.

Da li ste znali?

Đirokastra (na albanskom: Gjirokastra ili Gjirokaster) za mnoge je najlepši albanski grad sa malim, uzanim ulicama od kaldrme i jedinstvenim kamenim kućama koje datiraju iz 17. i 19. veka. Iz tog razloga grad je poznat i kao "Grad kamena". Kako „National Geographic Serbia“ prenosi, Đirokastra je na UNESCO listi svetske baštine upisan kao "redak primer dobro sačuvanog otomanskog grada". Karakteriše ga predivna arhitektura, a više od 500 kuća i zgrada je zaštićeno i proglašeno spomenicima kulture.