Albanski jezik – nivo A2

Osnovne informacije

  • 90 sati
  • Zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave u kojima je jezik u službenoj upotrebi.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete fraze i najčešće korišćene reči iz oblasti koje su za Vas od neposrednog značaja (osnovne informacije o sebi, svojoj porodici, odlazak u kupovinu, okruženje i posao);
  • Pronalazićete konkretnu, predvidivu informaciju u jednostavnim i svakodnevnim tekstovima (oglasi, prospekti, jelovnici, rasporedi vožnje i slično);
  • Vodićete razgovor u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim temama i aktivnostima;
  • Koristićete niz fraza i rečenica da biste jednostavnim jezikom opisali svoju porodicu i druge ljude, svoje životne uslove, obrazovanje i sadašnje ili prethodno radno mesto;
  • Moći ćete da pišete kratke, jednostavne beleške i poruke.

Da li ste znali?

Đirokastra (na albanskom: Gjirokastra ili Gjirokaster) za mnoge je najlepši albanski grad sa malim, uzanim ulicama od kaldrme i jedinstvenim kamenim kućama koje datiraju iz 17. i 19. veka. Iz tog razloga grad je poznat i kao "Grad kamena". Kako „National Geographic Serbia“ prenosi, Đirokastra je na UNESCO listi svetske baštine upisan kao "redak primer dobro sačuvanog otomanskog grada". Karakteriše ga predivna arhitektura, a više od 500 kuća i zgrada je zaštićeno i proglašeno spomenicima kulture.