Albanski jezik – nivo B1

Osnovne informacije

  • 150 sati
  • Zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave u kojima je jezik u službenoj upotrebi.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Poznavaćete smisao jasnog standardnog govora o poznatim temama s kojima se redovno susrećete (posao, obrazovanje, slobodno vreme i slično);
  • Razumećete tekstove koji su pisani svakodnevnim jezikom ili jezikom struke;
  • Snalazićete se u većini situacija u području na kome se jezik govori;
  • Bez pripreme ćete moći da se uključite u razgovor o temama koje su poznate, od ličnog značaja ili se odnose na svakodnevni život (npr. porodica, hobi, posao, putovanja i tekući događaji);
  • Povezivaćete jednostavne rečenice kako biste opisali doživljaje i događaje i kratko obrazložili svoje stavove i planove;
  • Bićete osposobljeni za pisanje jednostavnog teksta o poznatoj temi ili temi od ličnog značaja.

Da li ste znali?

Đirokastra (na albanskom: Gjirokastra ili Gjirokaster) za mnoge je najlepši albanski grad sa malim, uzanim ulicama od kaldrme i jedinstvenim kamenim kućama koje datiraju iz 17. i 19. veka. Iz tog razloga grad je poznat i kao "Grad kamena". Kako „National Geographic Serbia“ prenosi, Đirokastra je na UNESCO listi svetske baštine upisan kao "redak primer dobro sačuvanog otomanskog grada". Karakteriše ga predivna arhitektura, a više od 500 kuća i zgrada je zaštićeno i proglašeno spomenicima kulture.