Albanski jezik – nivo B2

Osnovne informacije

 • 150 sati
 • Zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave u kojima je jezik u službenoj upotrebi.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete duže govore i predavanja i pratiti složenu argumentaciju ukoliko je tema poznata;
 • Čitaćete članke i izveštaje koji obrađuju savremene probleme u kojima autor zauzima određene stavove ili izražava određena mišljenja;
 • Komuniciraćete tečno i spontano, što u velikoj meri omogućava uobičajene razgovore sa izvornim govornicima;
 • Aktivno ćete učestvovati u diskusijama o poznatim temama, obrazlažući i braneći svoje stavove;
 • Moći ćete jasno i detaljno da govorite o mnogim temama koje su područje ličnog interesovanja;
 • Bićete u mogućnosti da objasnite svoj stav o aktuelnoj temi, navodeći prednosti i nedostatke različitih pristupa;
 • Pisaćete jasan, detaljan tekst o velikom broju tema iz područja svog interesovanja;
 • Moći ćete da napišete izveštaj u kome iznosite informacije ili navodite razloge u korist ili protiv određenog stava.

Da li ste znali?

Đirokastra (na albanskom: Gjirokastra ili Gjirokaster) za mnoge je najlepši albanski grad sa malim, uzanim ulicama od kaldrme i jedinstvenim kamenim kućama koje datiraju iz 17. i 19. veka. Iz tog razloga grad je poznat i kao "Grad kamena". Kako „National Geographic Serbia“ prenosi, Đirokastra je na UNESCO listi svetske baštine upisan kao "redak primer dobro sačuvanog otomanskog grada". Karakteriše ga predivna arhitektura, a više od 500 kuća i zgrada je zaštićeno i proglašeno spomenicima kulture.