Analiza efekata propisa - put do kvalitetnih propisa

Osnovne informacije

 • Tri dana (18 sati)
 • Državni službenici koji rade na normativnim poslovima i poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene propisa i javnih politika.
 • Trening ili Vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Diskutovaćete o značaju i mestu analize efekata propisa u zakonodavnom procesu;
 • Poznavaćete korake u procesu analize efekata propisa;
 • Koristićete terminologiju analize efekata propisa;
 • Umećete da Izrađujete drvo problema;
 • Postavljaćete ciljeve u skladu sa principima planiranja zasnovanog na rezultatima;
 • Razlikovaćete metode konsultacija;
 • Znaćete pregled opcija za ostvarivanje ciljeva;
 • Analiziraćete efekte opcija;
 • Rangiraćete opcije;
 • Upotrebljavaćete test uticaja na mala i srednja preduzeća;
 • Upotrebljavaćete metod izračunavanja administrativnog troška;
 • Upotrebljavaćete test rodne ravnopravnosti;
 • Diskutovaćete o značaju analize efekata na konkurenciju;
 • Poznavaćete ulogu civilnog sektora u analizi efekata propisa;
 • Moći ćete da birate opciju i resurse za njeno sprovođenje;
 • Znaćete da izradite izveštaj o sprovedenoj analizi efekata;
 • Učestvovaćete u praćenju, preispitivanju i ocenjivanju postignutih efekata novog propisa

Da li ste znali?

Analiza efekata se u praksi često pogrešno shvata kao analiza koja se priprema samo iz perspektive državnog organa, ali reč je o analizi iz perspektive čitavog društva. Takođe, analiza efekata se često percipira kao zamena za donošenje političkih odluka. Analiza nije zamena, već osnov za donošenje političkih odluka.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuke i prioritizacijom određenih oblasti!
Jasna,konkretna i primenljiva obuka.