Asertivna komunikacija

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Objašnjavaćet prirodu i funkciju komunikacije u organizaciji;
  • Nabrajaćete stilove komunikacije;
  • Bićete upoznati sa ličnim stilom komunikacije u poslovnom okruženju;
  • Iznosićete primere asertivnog ponašanja;
  • Primenjivaćete asertivne tehnike u komunikaciji;
  • Prepoznavaćete barijere u komunikaciji i načine njihovog prevazilaženja;
  • Nabrajaćete asertivna prava i odgovornosti;
  • Tražićete i davaćete konstruktivnu povratnu informaciju zaposlenima o onome šta rade dobro, ukazivaćete na nedostatke u radu i identifikovaćete kompetencije koje treba unaprediti;
  • Primenjivaćete model samosvesne i samopouzdane komunikacije.

Da li ste znali?

Asertivnost je ponašanje koje karakteriše samouverena komunikacija svesna sopstvenih prava i vrednosti.

Utisci polaznika

Obuka je bila interesanta i poučna.
Obuka je bila sjajna. Predavači su bili temeljni, razumljivi, sjajni. Svu svoju energiju su prenele i na mene. Uspele su da zadrže pažnju tokom cele obuke. Sve pohvale i za organizatore vebinara.