Baze podataka

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Državni službenici koji obavljaju informatičke poslove., posebno zaposleni koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, programima koji koriste MS Access i SQL bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Upoznaćete osnovnu terminologiju za upravljanje bazama podataka;
  • Razumećete koncept baze podataka;
  • Naučićete da kreirate bazu podataka;
  • Znaćete kako da povezujete tabele podataka;
  • Naučićete da kreirate teorijske upite uz pomoć SQL jezika;
  • Saznaćete kako da povezujete podatke putem uvoza i izvoza.

Da li ste znali?

Prvi sistem za automatsku numeričku obradu podataka osmislio je engleski naučnik Čarls Bebidž (Charles Babbage) još 1837 godine. Bio je to jedan izuzetno složen mehanički uređaj sa osnovnim komponentama savremenog računarskog sistema - procesor, radna memorija, ulazna jedinica (bušene kartice) i izlazna jedinica (štampana traka). Ovaj uređaj je nazvan "Analitička mašina"

Utisci polaznika

Mislim da je sve ispoštovano po agendi. Takođe, stekla sam i neke nove veštine.
Odlična prezentacija, predavač konkretan, spreman da pomogne svakom, lako može da se prati na ovom nivou obuke. Ono što sam očekivao od ove obuke ostvarilo se.