Bezbednost i zdravlje na radu

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici koji su u okviru organa određeni za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i ostali zainteresovani službenici.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda

Šta ćete naučiti

 • Poznavaćete načine utvrđivanja prava, obaveza i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Razumećete proces osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad kao i za pružanje prve pomoći;
 • Razumećete bezbednost i zdravlje na radu u primeni novih tehnologija;
 • Poznavaćete opise poslova lica za bezbednost i zdravlja na radu;
 • Razumećete način primene akta o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini;
 • Prepoznaćete radna mesta sa povećanim rizikom i obaveze poslodavca u vezi prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda za zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom;.
 • Opisivaćete načine evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – Centralni registar povreda na radu;
 • Poznavaćete karakteristike programa osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad;
 • Objašnjavaćete proces pružanja prve pomoći;
 • Prepoznaćete neophodnu tehničku dokumentaciju;
 • Poznavaćete podzakonske propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa posebnim osvrtom na transponovane direktive EU;
 • Poznavaćete propise o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje epidemije zarazne bolesti;
 • Poznavaćete propise o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima, jer su izmene i dopune istog, vezane za nove obaveze poslodavaca u određenim delatnostima, pošto je virus SARS-CoV 2 klasifikovan u biološku štetnost grupe 3;
 • Prepoznaćete značaj primene mera bezbednosti i zdravlja na radu prilikom dualnog obrazovanja – učenja kroz rad.

Da li ste znali?

Bezbednost i zaštita zdravlja na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina omogućavaju produktivan rad i život.

Utisci polaznika

Jasan sadržaj i slikovita objašnjenja.
Korisne informacije za dalju budućnost. Do detalja prezentovane teme.